UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
AIS2

UPJŠ v Košiciach sa podľa rankingu Best Global Universities umiestnila medzi európskou elitou

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach sa podľa aktuálne zostaveného rankingového hodnotenia Best Global Universities umiestnila na celkovom 934. mieste vo svete a 378. v Európe. V rámci posudzovania slovenských univerzít je druhou najlepšou univerzitou na Slovensku. Oproti minulému roku sa univerzita zlepšila v súhrnnom bodovom hodnotení, ku ktorého rastu prispelo zlepšenie indikátora globálnej reputácie UPJŠ v Košiciach.

V rámci hodnotenia odboru fyzika sa Prírodovedecká fakulta UPJŠ umiestnila na 478. mieste.

Tlačová správa

Posledná aktualizácia: 07.12.2018