UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
AIS2

Cena akademika Schwarza - ocenenie mladej vedeckej pracovníčky ÚMV PF UPJŠ

Výbor slovenskej matematickej spoločnosti SMS v spolupráci s Jednotou slovenských matematikov a fyzikov  JSMF, pobočkou JSMF v Žiline a matematickými katedrami Žilinskej univerzity zorganizovali v Jasnej pod Chopkom v dňoch 22.11. – 25.11.2018 50. konferenciu slovenských matematikov.

Program konferencie bol zameraný na aktuálne problémy výučby na ZŠ, SŠ, VŠ a rozvoj a využitie matematiky v praxi. Medzi hlavnými pozvanými prednášateľmi bol aj profesor Stanislav Jendroľ z ÚMV PF UPJŠ s prednáškou na tému Matematika, chémia a Nobelove ceny.  Súčasťou programu boli krátke referáty účastníkov, workshop pre učiteľov ZŠ a SŠ ale aj vyhlásenie výsledkov súťaží SMS.

Medzi ocenených sa tohto roku zaradila aj RNDr. Mária Maceková, PhD. z ÚMV PF UPJŠ, ktorá získala 2. miesto v súťaži akademika Štefana Schwarza za rok 2018 za súbor prác z oblasti teórie grafov. Táto cena sa udeľuje mladým vedeckým pracovníkom do 30 rokov za súbor matematických prác.

 

Posledná aktualizácia: 06.12.2018