UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
AIS2

50. výročie vzniku prvej katedry genetiky na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ v Košiciach

Katedra genetiky Ústavu biologických a ekologických vied PF UPJŠ si v tomto roku pripomenula 50. výročie inštitucionalizácie genetiky na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ v Košiciach. Pri tejto príležitosti sa dňa 18. decembra 2018 o 13. hodine v posluchárni SB1P1 v budove Botanickej záhrady UPJŠ uskutočnil spomienkový seminár, na ktorom sme si pripomenuli začiatky genetického výskumu pred vznikom katedry, ktoré siahajú do polovice 50-tych rokov minulého storočia a významné míľniky, ktorými genetika na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ počas svojej histórie prešla.

Vznik prvej katedry genetiky na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ v roku 1968, rovnako ako jej vedeckú profiláciu v prvých rokoch existencie, je potrebné hľadať v širšom medzinárodnom kontexte......Viac


Posledná aktualizácia: 20.12.2018