UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
AIS2

Otvorenie technologického pracoviska Ústavu fyzikálnych vied PF UPJŠ v Observatóriu na Kolonickom Sedle

Riaditeľ Ústavu fyzikálnych vied PF UPJŠ  Dr.h.c.prof. RNDr. Alexander Feher, DrSc. spolu s riaditeľom Vihorlatskej hvezdárne v Humennom, RNDr. Igorom Kudzejom CSc. dňa 6. decembra 2018 slávnostne otvorili technologické pracovisko ÚFV PF UPJŠ s názvom Observatórium Kolonica, umiestnené v areáli Observatória na Kolonickom Sedle. 

Na tomto technologickom  pracovisku Ústav fyzikálnych vied PF UPJŠ prevádzkuje viacero ďalekohľadov a ďalších prístrojov, ktoré slúžia tak na výučbu študentov ako aj na vedecký výskum pracovníkov a doktorandov ústavu  v oblasti premenných hviezd a extrasolárnych planét.


Posledná aktualizácia: 10.12.2018