UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Vyhlásenie volieb do AS UPJŠ a AS PF UPJŠ

Voľby zástupcov PF UPJŠ do Akademického senátu UPJŠ v Košiciach  

 ♦ ♦ ♦

Voľby zástupcov   PF UPJŠ do Akademického senátu PF UPJŠ v Košiciach  

♦ ♦ ♦

Posledná aktualizácia: 21.02.2019