UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Medzinárodný študentský hackathon Hack Kosice 2019

Počas uplynulého víkendu (30.- 31.marec 2019) sa 166 účastníkov z viac ako 20 krajín sveta zišlo na medzinárodnej súťaži v programovaní s názvom Hack Kosice 2019. Košický Kulturpark sa tak stal dejiskom inovatívneho procesu mladých hackerov, ktorí si počas 24 hodín vyskúšali vytváranie a testovanie nových aplikácií, s cieľom zlepšiť rôzne oblasti každodenného života. Ich práca prebiehala v malých tímoch s následnou verejnou prezentáciou ich dômyselných a mnohokrát nekonvenčných riešení.

Vytvorené aplikácie hodnotila odborná porota, pričom sa prihliadalo na ich praktické využitie, technickú náročnosť aj inovatívnosť. Hack Kosice 2019 primárne ukázal svetu mieru šikovnosti a vynaliezavosti slovenských a zahraničných študentov. Víťazné projekty ozdrkadľovali tvrdú celovíkendovú prácu a vysokú mieru originality nápadu v spojení s jeho efektivitou a praktickosťou. Podujatie zanechalo veľmi pozitívny dojem na prítomných hostí, a rovnako inšpirovalo súťažiacich k vlastnému sebarozvoju a k ich hlbšiemu angažovaniu sa v smere technologických inovácii.

Celý priebeh podujatia doplnili odborné diskusie a workshopy. Účastníkom bolo rovnako umožnené stretnúť sa so zástupcami významných IT firiem, ktorí im poskytli svoje skúsenosti či profesionálne rady.

Hack Kosice 2019 sa podarilo získať ako prvému slovenskému hackathonu prestížnu medzinárodnú akreditáciu Major League Hacking (MLH), ktorá ročne zastrešuje viac ako 200 hackathonov v 16 krajinách sveta. Zaradilo sa tým do najvyššej kvalitatívnej triedy študentských hackathonov sveta.

Major League Hacking stavia na troch základných pojmoch: "learn, build and share", získaj nové poznatky a skúsenosti, postav prototyp technologickej inovácie a ukáž ho svetu.

Podujatie sa nieslo pod záštitou a priamou podporou prezidenta Slovenskej republiky Andreja Kisku, ktorý prítomných ‘hackerov' pozdravil v krátkom audiovizuálnom príspevku a ocenil ich snahu spolupracovať v kreatívnom procese.

Generálnym partnerom podujatia bola Univerzita Pavla Jozef Šafárika v Košiciach a jej Prírodovedecká fakulta. Veríme, že sa nám minimálne dva ciele podarilo naplniť. Prezentovať UPJŠ v Košiciach ako modernú vzdelávaciu a výskumnú inštitúciu, ktorá vytvára kvalitné prostredie pre inovácie a medzinárodnú spoluprácu. Podporiť hrdosť mladých ľudí na Košice a východoslovenský región, do ktorého sa iste oplatí vrátiť.

O organizáciu celého podujatia sa postarala skupina absolventov slovenských gymnázií, v súčasnosti študujúcich na zahraničných univerzitách. Cieľom Hack Kosice bolo spojiť to najlepšie, čo na Slovensku máme, s tým najlepším zo zahraničia a vytvoriť tak jedinečnú atmosféru medzinárodnej kvality. Chceli sme priniesť kus zahraničnej kultúry práve do našich končín a prispieť tak k zlepšeniu kvality vzdelávania a získavania reálnych skúseností z praxe pre slovenských študentov.

Košice sa tak uplynulý víkend stali centrom technologickej nápaditosti a inovatívnosti práve vďaka podujatiu Hack Kosice 2019.

https://hackkosice.com/

https://www.facebook.com/hackkosice/


Posledná aktualizácia: 04.04.2019