UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
AIS2

Výsledky fakultného kola ŠVK 2019

Fakultné kolo súťaže o najlepšiu študentskú vedeckú a odbornú prácu v akademickom roku 2018/2019 sa uskutočnilo dňa 24. apríla 2019 v 20 sekciách, do ktorých bolo zapojených celkom 124 študentov bakalárskeho a magisterského štúdia. So svojimi prácami ako hostia vystúpili 10 študenti stredných škôl.

V posledných rokoch sa počet sekcií rozšíril o sekciu Programátorská súťaž a sekciu IHRA. Tohto roku pribudla nová sekcia HLAVOLAMY, v ktorej súťažilo 72 študentov stredných škôl. Do programátorskej súťaže sa zapojilo 23 študentov a do súťaže IHRA 15 tímov zo základných škôl a 16 tímov zo strednych škôl.

Aj v tomto ročníku IT spoločnosti udelili ceny z oblasti informatiky prezentované v rámci ŠVK 2018, a to Cenu za najoriginálnejšiu prácu a Cenu za prácu s najväčším potenciálom aplikovateľnosti v praxi.

Úspešným účastníkom fakultného kola ŠVK srdečne gratulujeme!

Posledná aktualizácia: 29.04.2019