UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Ocenenie Vedec roka 2018 získal vedec z Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach

Centrum vedecko-technických informácií SR, Slovenská akadémia vied a Zväz slovenských vedecko-technických spoločností vyhlásili 22. ročník oceňovania významných slovenských vedcov, technológov a mladých výskumníkov zo všetkých oblastí vedy a techniky – Vedec roka SR 2018. Nad podujatím prevzal záštitu prezident Slovenskej republiky pán Andrej Kiska a ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR pani Martina Lubyová. Slávnostné vyhlásenie výsledkov oceňovania sa uskutočnilo dňa 13. 5. 2019 o 14.00 hod. v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca v Bratislave.

Medzi osobnosti vedeckého života, ktoré dosiahli najlepšie výsledky vo vede a výskume v roku 2018, za čo mu bolo udelené ocenenie Vedec roka 2018, patrí i doc. RNDr. Vladimír Zeleňák, PhD. z Ústavu chemických vied PF UPJŠ v Košiciach.

Ocenenie mu udelené za prínos k zavedeniu a rozvoju unikátnej problematiky usporiadaných nanopórovitých materiálov typu metaloorganických sietí a usporiadanej mezopórovitej siliky v rámci Slovenska a štúdium ich aplikácie ako sorbentov, inteligentných nosičov liečiv a magnetických materiálov.

Srdečne gratulujeme!

Fotogaléria (zdroj: http://www.cvtisr.sk)


Posledná aktualizácia: 14.05.2019