UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Doktorandka Ústavu fyzikálnych vied ocenená za najlepšiu posterovú prezentáciu

Doktorandka Ústavu fyzikálnych vied PF UPJŠ v Košiciach RNDr. Katarína Karľová bola ocenená za najlepšiu  posterovú prezentáciu na medzinárodnej konferencii 5th Conference on Statistical  Physics: Modern Trends and Applications. Konferencia sa uskutočnila v dňoch 3.-6. júla, vo Ľvove na Ukrajine, pri príležitosti 110. narodenia akademika M. M. Bogolyubova. Školiteľom úspešnej doktorandky je doc. RNDr. Jozef Strečka, PhD.

Viac informácií o konferencii

Posledná aktualizácia: 09.07.2019