UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Ocenenie za víťazný poster FUZZ-IEEE 2019 získala zamestnankyňa Ústavu matematických vied

Odborná asistentka z Oddelenia matematickej analýzy Ústavu matematických vied Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach, RNDr. Lenka Halčinová, PhD. získala na medzinárodnej konferencii International Conference on Fuzzy Systems FUZZ-IEEE), ocenenie Outstanding Poster Presentation Award za príspevok s názvom On representation of seminormed integral using level dependent boolean capacities. Konferenica sa konala v dňoch 23. - 26. júna 2019 v New Orleans, USA.

Viac informácií o konferencii

 

 

Posledná aktualizácia: 09.07.2019