UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Ústav informatiky PF UPJŠ organizátorom 11. ročníka Letnej školy sieťovania

11. ročník Letnej školy sieťovania, ktorého organizátorom je Ústav informatiky PF UPJŠ v Košiciach sa konal v dňoch 1.7. – 5.7.2019 v Učebno – výcvikovom zariadení UPJŠ v Danišovciach.

Ako po iné roky, aj tohto ročníka sa zúčastnilo 20 študentov informatických odborov. Tí mali možnosť rozšíriť si svoje doteraz nadobudnuté vedomosti a zručnosti z oblastí počítačových sietí pod vedením skúsených lektorov. Študenti mohli spoznať GNU/Linux z používateľského, administrátorského i filozofického hľadiska. Bolo im umožnené viac nahliadnuť do používania virtuálnych sietí „VLAN“, praktického smerovania či fungovania firewallu. Prednášky boli venované najrozšírenejšiemu webovému serveru Apache, skriptovaciemu stroju PHP a kontajnerovému nástroju Docker. Účastníci si mohli prakticky vyskúšať špeciálny Linux OpenWRT na malých domácich routroch. Jedno z popoludní bolo venované sieťovým útokom, možnostiam ako ich zrealizovať a ako sa voči nim brániť. Na poslednom z odborných dopoludní bol vytvorený priestor pre server NextCloud na organizáciu zdieľaných súkromných alebo podnikových dát. Nie menej zaujímavou bola prednáška zameraná na psychologické aspekty komunikácie, spolupráce a vedenia tímu, či večer venovaný panelovej diskusii s bývalými absolventmi informatiky na UPJŠ o živote v IT firmách. Odborný program v závere každého dňa pobytu strieda voľný program, v rámci ktorého si študenti majú možnosť vybrať medzi športovými a spoločenskými hrami. Neodmysliteľnou súčasťou Školy sieťovania je výlet do krásnej prírody Slovenského raja.


Posledná aktualizácia: 02.09.2019