UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

SETMATH - medzinárodná konferencia pri príležitosti 80- tych narodenín profesora Leva Bukovského

V dňoch 9.–13. septembra 2019 sa pod záštitou rektora Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach uskutoční na pôde univerzity medzinárodná konferencia zaoberajúca sa množinovo-teoretickými metódami v topológii a teórii reálnych funkcií Set-theoretic methods in topology and real functions theory, dedicated to 80th birthday of Lev Bukovský.

Konferencia Teoreticko-množinové metódy v topológii a teórii reálnych funkcií, venovaná osemdesiatym narodeninám profesora Leva Bukovského, je medzinárodnou konferenciou  organizovanou výnimočne pri príležitosti životného jubilea pána profesora.  Profesor Bukovský je zakladateľom teórie množín na Slovensku. Zaslúžil sa o vznik Katedry matematickej informatiky na PF UPJŠ (r. 1986), bol druhým porevolučným rektorom Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (r. 1991 – 1996). Dlhoročne sa venoval aj práci so stredoškolskými matematickými talentmi. Za výnimočné celoživotné dielo pri výchove generácií matematikov a za významný vedecký prínos v oblasti Teórie množín si v roku 2015 prevzal od ministra školstva SR Veľkú medailu sv. Gorazda, najvyšší stupeň ocenenia v rezorte školstva.

Na konferencii SETMATH sa zúčastní vyše 70 odborníkov a študentov zo 16 krajín, ktorí budú prezentovať vedecké výsledky svojho najnovšieho výskumu v oblastiach, v ktorých  pán profesor pôsobí. Súčasťou odborného programu je šesť pozvaných prednášok hostí zo zahraničných pracovísk: Aleksander Błaszczyk - Katovice (Poľsko), István Juhász - Budapešť (Maďarsko), Thilo Weinert - Viedeň (Rakúsko), Santi Spadaro - Katánia (Taliansko), Menachem Magidor - Jeruzalem (Izrael) a Thomas Jech -Pensylvánia (USA).

 

Konferencia sa uskutoční aj vďaka finančnej podpore Grantu č. 21830253 Medzinárodného vyšehradského fondu.

 

 

Profesor Lev Bukovský sa dožíva významného životného jubilea

Posledná aktualizácia: 04.09.2019