UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Úvod do urýchľovacej fyziky – medzinárodná škola Prírodovedeckej fakulty UPJŠ a CERN

V dňoch 8. 9. - 21. 9. 2019 sa v Novom Smokovci uskutoční medzinárodná škola Úvod do urýchľovacej fyziky - Introduction to Accelerator Physics. Urýchľovanie je v časticovej fyzike prostriedok, vďaka ktorému môžeme študovať najmenšie vzdialenosti v mikrosvete (až do 10 na -20 m) a objavovať nové elementárne častice, ako je to napr. v prípade najväčšieho urýchľovača na svete LHC (Large Hadron Collider - Veľký hadrónový zrážač) v CERN. Urýchľovače sa takisto využívajú aj v medicíne v rádioterapii onkologických pacientov, kde je potrebné na zničenie nádoru vytvoriť pomocou urýchľovača zväzok nabitých častíc alebo fotónov s rôznou energiou.

Školu organizuje výskumné laboratórium CERN a Prírodovedecká fakulta UPJŠ a zúčastní sa jej okolo 70 študentov fyziky alebo technických smerov, zamestnancov laboratórií, nemocníc alebo firiem, kde sa využívajú urýchľovače. Výučba bude pozostávať z prednášok svetových expertov v oblasti urýchľovačov častíc. Cieľom školy je získanie základných vedomostí o princípoch urýchľovania a o urýchľovačoch častíc. Tento kurz je odrazovým mostíkom pre pokročilejšie kurzy v oblasti urýchľovacej fyziky, ktoré CERN ponúka (cas.web.cern.ch).

Viac informácií

Posledná aktualizácia: 09.09.2019