UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
AIS2

Pracovníci ÚMV získali ocenenie za najlepší článok

Článok doktoranda RNDr. Antona Hovanu a doc. Ondreja Hutníka, PhD. z Ústavu matematických vied PF UPJŠ bol vyhodnotený ako najlepší článok konferencie MDAI 2019. Konferencia je venovaná veľmi aktuálnej problematike agregácie dát, vytváraniu modelov rozhodovacích procesov  a  ich využití v dátovej vede. ,,The 16th International Conference on Modeling Decisions for Artificial Intelligence'' sa tento rok konala v talianskom Miláne v dňoch 4. - 6. septembra 2019. Organizátori na víťaznej práci ocenili originalitu výsledkov a ich prínos pre ďalší rozvoj tejto teórie.

Viac informácií o konferencii

Posledná aktualizácia: 12.09.2019