UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
AIS2

Študentské pomocné sily

Milé študentky, milí študenti,

v predchádzajúcich rokoch nás milo potešil záujem a kladné ohlasy študentov, ako aj účelnosť vynaloženej podpory na realizáciu študentských pomocných síl na našej fakulte. Vedenie fakulty sa preto rozhodlo aj v ak. roku 2019/20 podporiť tých z Vás, ktorí chcú aktívne spájať svoj voľný čas so vzdelávaním, vedeckou či technickou prácou alebo propagáciou odboru, ktorý ste sa rozhodli študovať.

V zmysle štatútu, zamestnanci ústavov, účelového pracoviska CAI a dekanátu vypísali pre vás témy študentských pomocných síl v kategóriách:

  • študentská pomocná vedecká sila,
  • študentská pomocná pedagogická sila,
  • študentská pomocná technická sila,
  • študentský ambasádor.

Zoznam vypísaných tém podľa pracovísk a detailnejšie informácie nájdete v autorizovanej zóne AIS2 (Nové správy - Správy o dokumentoch).

Motivačný list, ktorý je prihláškou na vybranú(é) tému(y), je potrebné zaslať elektronicky najneskôr do 20.9.2019 do 12.00 hod.

 

doc. RNDr. Marián Kireš, PhD.
prodekan pre vzdelávanie

Posledná aktualizácia: 16.09.2019