UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
AIS2

UPJŠ v Košiciach sa pripája ku klimatickému štrajku

Posledná aktualizácia: 17.09.2019