UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
AIS2

UPJŠ získala právo používať označenie „výskumná univerzita“

Posledná aktualizácia: 19.09.2019