UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
AIS2

Konferencia Astronomické Slovensko 2019

Rok 2019 je rokom mnohých významných výročí. Dve z nich sa týkajú aj astronomických organizácií, ktoré dotvárajú astronomický život na Slovensku. Medzinárodná astronomická únia (IAU) si 28. júla 2019 pripomenula 100 rokov od svojho založenia a Slovenská astronomická spoločnosť pri Slovenskej akadémii vied (SAS pri SAV) vznikla pred 60 rokmi, 16. decembra 1959. Takéto významné výročia sú časom obzretia sa späť, zhodnotenia činnosti, ale aj hľadania ciest, po ktorých sa astronómia na Slovensku vydá v nasledujúcich desaťročiach.

Pri príležitosti týchto dvoch výročí, Slovenská astronomická spoločnosť pri SAV, Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove a Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach organizuje konferenciu Astronomické Slovensko 2019, ktorá sa uskutoční v dňoch 25. – 27. septembra 2019 v priestoroch Učebno-výcvikového zariadenia Univerzity P. J. Šafárika v Danišovciach neďaleko Spišskej Novej Vsi.

Konferencia bude venovaná nielen  SAS pri SAV alebo IAU. Na konferenciu sú pozvané všetky subjekty nachádzajúce sa na astronomickej mape Slovenska. Od tých profesionálnych až po jednotlivých nadšencov. Na konferencii sa takto zúčastnia nielen zástupcovia inštitúcií zabezpečujúcich formálne astronomické vzdelávanie (PF UPJŠ, FMFaI UK, Astronomický ústav SAV), ale aj zástupcovia hvezdární a planetárií, astronomických spoločností či klubov a občianskych združení, ktoré sa venujú neformálnemu vzdelávaniu a popularizácií astronómie. Všetci tu môžu prezentovať svoju činnosť a zároveň spoločne diskutovať o možnostiach vzájomnej spolupráce v oblasti astronomických vzdelávacích a popularizačných aktivít na Slovensku.

Ďalšie informácie 

Predseda organizačného výboru: doc. RNDr. Rudolf Gális, PhD.
Ústav fyzikálnych vied
Katedra teoretickej fyziky a astrofyziky

  

Posledná aktualizácia: 24.09.2019