UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
AIS2

Vyhodnotenie riešenia projektov VVGS PF 2018-2019

Komisia pre Vnútorný vedecký grantový systém Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach vyhodnotila úspešnosť výskumných projektov VVGS PF 2018-2019 mladých vedeckých pracovníkov a doktorandov Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach, ktorých riešenie bolo ukončené dňa 30. 6. 2019.

Výsledok riešenia výskumných projektov VVGS PF 2018-2019 bol hodnotený stupňami  „splnil ciele“ a „splnil ciele vynikajúco“. Úspešným zodpovedným riešiteľom projektov bol vydaný certifikát o úspešnom ukončení riešenia projektu.

Výsledky hodnotenia

Z celkového počtu 23 realizovaných a ukončených projektov splnilo ciele 17 projektov a 6 projektov bolo vyhodnotených so stupňom splnilo ciele vynikajúco.

ústav splnil ciele splnil ciele
vynikajúco
celkom
ÚBEV 6   6
ÚFV 9 1 10
ÚGE   1 1
ÚCHV 2 3 5
ÚMV   1 1
Celkový súčet 17 6 23

Zoznam hodnotených projektov spolu s výsledkami nájdete TU.

Záverečné hodnotenie Komisie pre VVGS PF 2018-2019 bolo schválené na zasadnutí vedenia Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach dňa 30. 09. 2019.

Posledná aktualizácia: 03.10.2019