UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
AIS2

Jednou z dvoch laureátok súťaže L'Oréal-UNESCO Pre ženy vo vede 2019 je výskumníčka z ÚBEV PF UPJŠ

Tretí ročník súťaže L'Oréal-UNESCO Pre ženy vo vede, opäť zviditeľnil talentované slovenské výskumníčky. Jednou z dvoch laureátok, víťazkou súťaže v kategórii do 45 rokov sa stala RNDr. Vlasta Demečková, PhD.,Ústavu biologických a ekologických vied Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach.

Slovenská edícia celosvetového projektu Pre ženy vo vede sa koná pod záštitou organizácie UNESCO, odborným garantom je Slovenská akadémia vied a partnerom je Slovenská organizácia pre výskumné a vývojové aktivity.  Jeho cieľom je vyzdvihnúť prácu slovenských vedkýň a upriamiť pozornosť médií na ich talent a úspechy, osloviť mladú generáciu a motivovať ju k zvoleniu vedeckej kariéry.  

Tohtoročná víťazka súťaže v kategórii do 45 rokov RNDr. Vlasta Demečková, PhD., sa venuje výskumu účinku probiotík a ich schopnosti znormalizovať imunitné reakcie u pacientov s nešpecifickými zápalovými ochoreniami čriev (IBD). Ide o chronické celoživotné zápalové ochorenia tráviaceho traktu postihujúce najmä mladých ľudí vo veku 15 – 35 rokov. Neliečené ochorenie môže viesť k vážnym komplikáciám, napríklad k rakovine hrubého čreva.

Dr. Demečková potvrdila, že: „v rámci IBD ochorení zohráva dôležitú úlohu črevná mikroflóra, ako aj abnormálna imunologická reakcia organizmu vedúca k zápalu črevnej sliznice. Vhodne vyselektované probiotiká so špecifickou imunomodulačnou schopnosťou nielen vzhľadom na diagnózu, ale aj štádium ochorenia, môžu predstavovať efektívne modulátory črevnej imunity aj v rámci novej fekálnej mikrobiálnej terapie

Súťaže L'Oréal-UNESCO Pre ženy vo vede sa zúčastnilo 24 vedkýň v šiestich vedných disciplínach, dvanásť z nich postúpilo do finále. Porota bola zostavená zo zástupcov Slovenskej akadémie vied, Slovenskej komisie pre UNESCO a členom komisie bol generálny riaditeľ spoločnosti L’Oréal Tomáš Hruška. Víťazky, Dr. Demečková a Mgr. Martina Gáliková, PhD. z Ústavu zoológie SAV v Bratislave, víťazka v kategórii do 35 rokov, získali finančnú výhru, ktorú môžu investovať do ďalšieho výskumu alebo na osobné účely.

Srdečne gratulujeme!

Foto: L’Oréal, Zuzana Hrubá, NCP VaT pri CVTI SR


Posledná aktualizácia: 09.10.2019