UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
AIS2

Vedeckí pracovníci Ústavu fyzikálnych vied získali ocenenia na 9. medzinárodnej konferencii o nanomateriáloch “NAP-2019”

Konferencia 9th International Conference on Nanomaterials: Applications & Properties 2019, na ktorej špičkoví odborníci z celého sveta  prezentujú výsledky svojho  výskumu v oblasti nanomateriálov, sa konala v Odese v dňoch 15. – 20. septembra 2019.

Vedecký pracovník Dr. Serhii Vorobiov, PhD. z Ústavu fyzikálnych vied PF UPJŠ, získal сenu za najlepší poster s názvom Magnetotermálne vlastnosti mezoskopických systémov na báze nanočastíc Ni3Pt. Jeho spoluautormi sú pracovníci ÚFV PF UPJŠ doc. RNDr. Erik Čižmár, PhD., prof. Ing. Martin Orendáč, CSc., Mgr. Vladimír Komanický, Ph.D. Poster bol prezentovaný v sekcii Tenké vrstvy.

Doktorandka Ústavu fyzikálnych vied Mgr. Daria Kondrakhova bola ocenená za najlepší poster v sekcii Nano pre biologické vedy, teóriu a modelovanie. Ocenený poster s názvom Štúdium slznej tekutiny pomocou atómovej silovej mikroskopie bol prezentovaný spoluautorským kolektívom pracovníkov ÚFV PF UPJŠ Mgr. Daria Kondrakhova, Mgr. Vladimír Komanický, Ph.D. a pracovníkov Lekárskei fakulty UPJŠ doc. RNDr. Vladimíra Tomečková, PhD., MUDr. Gabriela Glinská. Školiteľom úspešnej doktorandky je Mgr. Vladimír Komanický, Ph.D.


Posledná aktualizácia: 11.10.2019