UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
AIS2

Data Day – ponor sa do sveta dát a umelej inteligencie

Podujatie Data Day 2019 je určené všetkým študentom stredných škôl, ktorých láka svet umelej inteligencie, programovanie, počítačové modelovanie alebo počítačové hry.
Jeho prvý ročník sa uskutoční 14. decembra 2019 na pôde našej univerzity. Organizátori, zamestnanci Ústavu matematických viedÚstavu informatiky Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach, pre účastníkov pripravili pestrý program. Prvý Data Day im poskytne množstvo informácií na mnohé zaujímavé témy:

  • ako sa na umelú inteligenciu pozerá náš absolvent, ktorý robil 12 rokov pre Google,
  • ako si vytvoriť vlastný svet pomocou neurónových sietí,
  • ako využívajú matematiku a počítačové modelovanie paleontológovia,
  • ako si naprogramovať vlastnú počítačovú hru,
  • niečo o počítačovom videní,
  • neformálne rozhovory o novom študijnom programe Analýza dát a umelá inteligencia,    
  • aktivity komunity dátových analytikov.

Viac informácií o podujatí a registráciu nájdete na stránke DataDay 

Kontakt: adui@upjs.sk

Posledná aktualizácia: 29.11.2019