UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
AIS2

Stanovisko UPJŠ v Košiciach k infekcii koronavírusom COVID 19

 


 

Hot line: 0948 283 203
E-mail: corona-virus@upjs.sk

 

Posledná aktualizácia: 31.03.2020