UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
AIS2

Prírodovedecké dni 2022 – pevné spojivo prírodovedcov

Vážené kolegyne, vážení kolegovia!

P R Í R O D O V E D E C K É     D N I   2022,

v rámci ktorých sa uskutočnia nasledovné podujatia:

27. apríl 2022 SCIENCE FEST

  • ŠVK -   Študentská vedecká konferencia,  8.00 – 13.00 h areál Park Angelinum/Jesenná
  • ŠTRK - Študentská recesistická konferencia a Vyhlásenie výsledkov ŠVK -  17.00 h, areál Šrobárova 2,  posl. RB0A5 (M5) 
  • Science Fest večer – 19.00 h, nádvorie rektorátu – Šrobárova 2

28. apríl 2022 –  ALPINKA 2022

  • PR-PR-PRD - Prechádzky prírodovedcov prírodou, trasa Bankov-Alpinka,                              zraz zamestnancov a študentov 8.15 – 9.00 h, ŠD – Medická 6

29. apríl 2022 – ZLATÁ PROMÓCIA absolventov z r. 1972, 14.30 h, Historická aula UPJŠ, Šrobárova 2

 Vo štvrtok 28. apríla 2022 sa uskutoční výlet študentov a zamestnancov našej fakulty do prírody, tradične spojený s podávaním gulášu a občerstvenia.  Zamestnanci a doktorandi, ktorí majú záujem o stravný lístok na guláš sa môžu nahlásiť u odbornej pracovníčky sekretariátu príslušného ústavu v termíne do 22. 4. 2022 do 12.00 hod. Študenti sa riadia pokynmi Študentskej rady PF UPJŠ.

Sme prírodovedci, presne tí, ktorým ochrana prírody a ekologické problémy našej planéty nesmú byť ľahostajné. Preto Vás v mene vedenia fakulty chcem požiadať, aby v záujme zníženia spotreby plastov, si každý z Vás priniesol na Alpinku svoj tanier, svoju lyžicu a rovnako svoj vlastný pohár na pivo či kofolu.

Chceme veriť, že „slová srdcom prírodovedec“ neostanú iba slovami.   

V dňoch 27. 4. 2022( Science Fest – ŠVK, ŠTRK) a 28.4. 2022 (Alpinka) sa výučba nekoná.

Verím, že si dokážete zariadiť svoje povinnosti tak, aby ste svojou účasťou na uvedených podujatiach mohli prispieť nielen k dobrej nálade a príjemnej atmosfére, ale i k podpore akademickej tradície našej fakulty.

Želám Vám príjemné a plnohodnotné prežitie Prírodovedeckých dní  2022.

                                              

doc. RNDr. Roman Soták, PhD.
dekan fakulty  

Posledná aktualizácia: 10.05.2022