UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
AIS2

XXVI. konferencia slovenských fyzikov

Organizáciou tohtoročnej konferencie slovenských fyzikov bol poverený Ústav fyzikálnych vied PF UPJŠ v Košiciach. Uskutoční sa v dňoch 5. – 8. septembra 2022 na pôde Prírodovedeckej fakulty UPJŠ. 
Ide o tradičnú konferenciu, ktorú každoročne organizuje Slovenská fyzikálna spoločnosť so snahou prispieť k vytvoreniu čo najlepších podmienok na vzájomnú výmenu informácií o najnovších výsledkoch fyzikálneho výskumu, ich vplyve na spoločnosť a význame pre výučbu fyziky. 
Konferencie slovenských fyzikov sú jedinečnou príležitosťou pre všetkých fyzikov a fyzikálne orientované pracoviská na Slovensku informovať slovenskú fyzikálnu obec o svojej práci a výsledkoch v čo najširšom rozsahu. Za posledné roky sa stali miestom, kde sa stretávajú učitelia fyziky zo všetkých druhov škôl s fyzikmi pracujúcimi vo výskume. Na konferencii tradične vystúpia aj víťazi Súťaže vedeckých prác mladých fyzikov za rok 2022.

Viac informácií

Posledná aktualizácia: 06.07.2022