UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
AIS2

36. Prírodovedecká čajovňa

Rozšírte svoje obzory a hľadajte inšpirácie tam, kde ste to nikdy nepredpokladali...

Dňa 28. septembra 2022 sa v priestoroch budovy MINERVA uskutoční vedecká čajovňa na tému Projekty programu Horizont Európa na PF UPJŠ. Prednášajúcim bude prorektor pre informatizáciu a riadenie kvality na UPJŠ prof. RNDr. Gabriel Semanišin, PhD.

Posledná aktualizácia: 12.09.2022