UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
AIS2

10 rokov s Higgsovým bozónom

Vedci z Ústavu fyzikálnych vied PF UPJŠ  a Ústavu experimentálnej fyziky SAV v Košiciach ponúknu širokej verejnosti sériu štyroch prednášok o časticovej fyzike, pri príležitosti 10. výročia objavu Higgsovho bozónu. Prvé dve prednášky sa uskutočnia 14.9.2022 a 28.9.2022 v kine Tabačka v Košiciach. 

14.09.2022 - 10 rokov s Higgsovým bozónom 
                      Prednášajúci: RNDr. Pavol Stríženec, CSc., ÚEF SAV v Košiciach 


28.09.2022 - Elementárne častice a Veľký hadrónový zrážač v CERN
                     Prednášajúci: doc. RNDr. Marek Bombara, PhD., ÚFV PF UPJŠ v Košiciach
 

Posledná aktualizácia: 13.09.2022