UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
AIS2

Krajské kolo festivalu vedy a techniky AMAVET opäť na pôde fakulty

Dekan Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach opäť prevzal záštitu nad krajským kolom súťažnej  prehliadky vedecko-technických projektov žiakov základných a stredných škôl AMAVET. Toto zmysluplné a inšpiratívne podujatie mladých talentovaných autorov projektov vedeckého a technického zamerania sa uskutoční dňa 21. októbra 2022 v čase od 9.30 h do 14.00 h v priestoroch areálu Jesenná 5/Park Angelinum 9. 
Jedným z ocenení pre úspešné projekty, okrem Ceny dekana, je aj Cena prírodovedcov, o získaní ktorej môže rozhodnúť každý z návštevníkov tým, že sa zapojí do hlasovania. 

Príďte preto podporiť jedinečné zanietenie pre vedu a techniku a hlasujte
za projekt, ktorý si získa Vaše uznanie, 
uznanie „PRÍRODOVEDCA“.

Hlasovanie bude realizované pomocou aplikácie sli.do

Web adresa 
web.science.upjs.sk/anketa

Posledná aktualizácia: 14.10.2022