UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
AIS2

37. Prírodovedecká čajovňa

Rozšírte svoje obzory a hľadajte inšpirácie tam, kde ste to nikdy nepredpokladali.

Dňa 2. novembra 2022 sa opäť v priestoroch budovy MINERVA uskutoční vedecká čajovňa, pokračovanie na tému Projekty programu Horizont Európa na PF UPJŠ.

Posledná aktualizácia: 24.10.2022