UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
AIS2

Posledná spomienka

Dňa 27. októbra 2022 vo veku 85 rokov nás navždy opustila naša bývala kolegyňa pani docentka Anna Ninčaková, ktorá dlhé roky pôsobila na Katedre fyzikálnej a analytickej chémie našej fakulty.

Česť jej pamiatke.

 

 

 

Posledná aktualizácia: 01.11.2022