UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
AIS2

Týždeň vedy a techniky na Slovensku 2022

Vedenie Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach
pozýva študentov, učiteľov a širokú verejnosť na podujatia organizované v rámci  
Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2022,
ktoré sa uskutočnia v dňoch od 07. novembra 2022 do 13. novembra 2022

Dekanát Prírodovedeckej fakulty UPJŠ

 1. názov podujatia: 37. Prírodovedecká čajovňa: Projekty programu Horizont Európa na PF UPJŠ
  typ podujatia:  prednášky
  1. Horizont Európa – Erazmus pre pokročilých
   RNDr. Simona Rindošová, RNDr. Nikola Jureková, PhD. (CCV UPJŠ) 
  2. MHz tomoscopy – Projekt HE EIC typu Pathfinder – na 3D zobrazovanie.
   Cesta k projektu a prvé skúsenosti z riešenia.
   doc.  RNDr. Jozef Uličný, CSc. (ÚFV PF UPJŠ)
  dátum podujatia:  02.11.2022
  čas podujatia:      13:30 – 16:30
  cieľová skupina podujatia: odborná verejnosť
  stručný popis podujatia: Podujatie je zamerané na významné projekty programu Horizont Európa riešené na PF UPJŠ v Košiciach
  organizátor: Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach
  spoluorganizátor/i: Centrum celoživotného vzdelávania, Ústav fyzikálnych vied
  Miesto konania: pavilón MINERVA, Moyzesova 9, Košice

Ústav biologických a ekologických vied

 1. Názov podujatia:     Mozog, pamäť a učenie
  Typ podujatia:         prednáška
  Začiatok podujatia: 11.11.2022
  Čas podujatia:        10:00 – 12:30
  Cieľová skupina podujatia: verejnosť, mládež
  Stručný popis podujatia: Mozog je najzložitejšou štruktúrou, akú máme. Je riadiacim centrom všetkých našich pohybov, myšlienok, rozhodnutí, či uchováva spomienky. Čo sa však stane, keď naša pamäť odrazu nie je ako bývala? Je vôbec možné pomôcť nášmu mozgu lepšie si pamätať? Naozaj sa musím celý život iba učiť? Všetko ti porozprávame na našej prednáške.
  Organizátor: PF UPJŠ (RNDr. Terézia Kisková, PhD., RNDr. Andrea Leškaničová, Mgr. Patrik Šimko, Mgr. Nicol Urbanská)
  Spoluorganizátori: Súkromné gymnasium DSA Bardejov
  Miesto konania: Súkromné gymnázium DSA, Námestie arm. Gen. L. Svobodu 16, Bardejov
 1. Názov podujatia: Výskum a expedície Katedry botaniky:
  1. Čo sú to kryptogamy a aký je ich farmaceutický potenciál?
  2. Tour de Mont Blanc: Potulky okolo Mont Blancu
  Typ podujatia: prednášky s praktickou ukážkou
  Začiatok podujatia:  09.11.2022
  Čas podujatia:         12:30 – 14:00
  Cieľová skupina podujatia: verejnosť, mládež (gymnáziá)
  Stručný popis podujatia: V rámci týždňa vedy a techniky sme si pre Vás pripravili zaujímavosti z katedry botaniky. Dozviete sa o jednom z výskumov, ktoré sa robia na katedre botaniky a čo sú to kryptogamy. Taktiež budete mať možnosť si vypočuť prednášku o potulkách okolo Mont Blancu. Nakoniec budete mať možnosť navštíviť laboratória našej katedry a tak sa chvíľku cítiť ako prírodovedec.
  Organizátor: Katedra Botaniky PF UPJŠ (RNDr. Michal Goga, PhD., RNDr. Matej Dudáš, PhD.)
  Spoluorganizátori: Slovenská Botanická Spoločnosť

  Miesto konania: Katedra Botaniky, ÚBEV PF UPJŠ, Mánesova 23 Košice, miestnosť BZ1 (SB1P1) - veľká poslucháreň na poschodí.

 2. Názov podujatia: Živé hviezdy
  typ podujatia:  prednáška
  začiatok podujatia:  07.11.2022
  koniec podujatia:     07.11.2022
  čas podujatia:         10:00 – 11:00 v prípade záujmu aj od 11:15 – 12:15  
  cieľová skupina: podujatia  deti, mládež 
  stručný popis podujatia: Zaujímavosti o živých organizmoch, ktoré majú v názve slovo "hviezda".
  Organizátor: ÚBEV PF UPJŠ –(doc. RNDr. Katarína Kimáková, CSc.)
  spoluorganizátor/i: Hvezdáreň a planetárium Medzev
  miesto konania: Hvezdáreň a planetárium Medzev, Štóska 174, 044 25

 3. názov podujatia: EFFUSE-áci v labáku 
  typ podujatia: exkurzia
  začiatok podujatia: 10.11.2022 
  koniec podujatia:    10.11.2022 
  čas podujatia:         09:00 – 11:30 
  cieľová skupina podujatia: na pozvánky – žiaci a učitelia zapojení do projektu EFFUSE 
  stručný popis podujatia: Keď je život vo vode a v jej okolí pod drobnohľadom 
  organizátor: zamestnanci ÚBEV PF UPJŠ
  miesto konania: RBL4, ÚBEV, Moyzesova 11 Košice
  webová stránka podujatia: https://effuse.science.upjs.sk/index.php/sk/ 

 4. názov podujatia: Výstava Včelárstvo
  typ podujatia: výstava
  začiatok podujatia:   04.11.2022
  koniec podujatia:      20.11.2022
  čas podujatia:           09:00 – 17:00 (program pre ZŠ do 15:00)
  cieľová skupina podujatia: verejnosť, deti, mládež, odborná verejnosť        
  stručný popis podujatia: Súčasťou výstavy bude expozícia včelárskych pomôcok a prístrojov od historických po moderné, včelárskeho oblečenia, rôznych druhov úľov a výrobkov z včelích produktov.  Počas víkendu 12. a 13. 11. 2022 program obohatia odborné prednášky pre včelárov aj verejnosť a väčší počet vystavovateľov.
  organizátor: Botanická záhrada UPJŠ v Košiciach
  spoluorganizátor/i: AVS ZO Košice, MIMI farma, NPPC, VUŽV – Ústav Včelárstva
  miesto konania: Botanická záhrada UPJŠ 
  webová stránka podujatia: https://www.upjs.sk/pracoviska/botanicka-zahrada/aktuality/vcelarska-vystava-11-2022/
  príloha

Ústav geografie

 1. názov podujatia: Nové bezpilotné technológie vo vede a výučbe na Ústave geografie     
  typ podujatia: prednáška
  začiatok podujatia:  09. 11. 2022
  čas podujatia:         10:00 – 11:00
  cieľová skupina podujatia: študenti študijných programov Geografia, Geografia a geoinformatika a iných príbuzných študijných programov jednoodborového aj medziodborového štúdia; široká odborná verejnosť
  stručný popis podujatia: V prednáške bude prezentovaný špeciálne upravený letecký systém pre umiestnenie LiDAR-u a hypersprektrálnej kamery. Zároveň zhodnotíme rozdiely medzi vybranými platformami z hľadiska kvality dát, nárokov na bezpečnosť letu, prevádzku a vykonávanie letových kampaní, čo zásadným spôsobom indikuje oblasti ich použitia.  

  organizátor: Ústav geografie PF UPJŠ (doc. RNDr. Ján Kaňuk, PhD., Mgr. Ján Šašak, PhD.)
  miesto konania: Ústav geografie, PF UPJŠ v Košiciach, Jesenná 5, miestnosť SJ2L45
  webová stránka podujatia: https://www.uge.science.upjs.sk/vedecké-semináre


Ústav informatiky

 1. názov podujatia:     Digitálna forenzná analýza z pohľadu dátových analytikov
  typ podujatia:          workshop
  začiatok podujatia   07.11.2022
  čas podujatia:          09:00 – 11:00
  cieľová skupina podujatia: mládež
  stručný popis podujatia: V rámci workshopu sa pozrieme na prácu forenzného analytika, ktorého úlohou je zistiť príčinu kybernetického bezpečnostného incidentu v operačnom systéme Windows. Nebudeme používať len štandardné forenzné nástroje, ale ukážeme si, ako nám môže dátová analýza rýchlo odpovedať na nami kladené otázky.
  organizátor: Laboratórium kybernetickej bezpečnosti, Ústav informatiky, PF UPJŠ v Košiciach
  spoluorganizátor/i: CSIRT-UPJS, UPJŠ v Košiciach
  miesto konania: ÚINF, Jesenná 5, 040 01 Košice


        doc. RNDr. Roman Soták, PhD.
           dekan PF UPJŠ           
 

Posledná aktualizácia: 07.11.2022