UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
AIS2

Fyzikálny náboj

Medzinárodná súťaž Fyzikálny náboj sa po dvoch rokoch online súťaženia, znova konala prezenčne a to aj v priestoroch našej fakulty. V piatok 04.11.2022, 13 juniorských a 13 seniorských 5 členných tímov, riešilo počas 2 hodín 40 zaujímavých fyzikálnych úloh. https://physics.naboj.org

V rámci Slovenska sa do súťaže zapojilo 50 juniorských a 54 seniorských tímov.

V medzinárodnom kole súťažilo 114 juniorských a 133 seniorských tímov z Česka, Španielska, Maďarska, Poľska a Slovenska. 

Do súťaženia v Košiciach sa zapojili žiaci zo 16 gymnázií. 

Gymnázium Kukučínova 1, Poprad
Spojená škola - Gymnázium Dominika Tatarku 7, Poprad
Gymnázium T. Vansovej 17. novembra 6, Stará Ľubovňa
Gymnázium J. A. Raymana, Mudroňova 20, Prešov
Gymnázium Kpt. Nálepku 6, Sobrance
Gymnázium Pavla Horova Masarykova 1, Michalovce
Gymnázium Ľ. Štúra 26, Michalovce
Gymnázium Komenského 32, Trebišov
Gymnázium B.S.T. Haličská cesta 9, Lučenec
Gymnázium sv. T. Akvinského, Zbrojničná 3, Košice
Gymnázium Opatovská cesta 7, Košice
Gymnázium Park mládeže 5, Košice
Súkromné gymnázium Dneperská 1, Košice
Gymnázium Alejová 1, Košice
Gymnázium Šrobárova 1, Košice
Gymnázium Poštová 9, Košice

Každý tím dostáva v úvode súťaže prvých 8 úloh zo zbierky 40 úloh, ktorých náročnosť postupne narastá. Riešenie úloh tím konfrontuje s opravovateľmi. Pokiaľ je úloha správne vyriešená, tím dostáva ďalšiu úlohu na riešenie. Vyhráva tím, ktorý počas 2 hodín vyrieši najväčší počet úloh. 

Úlohy každého tímu obsahujú jedinečné čiarové kódy. Skenovaním a nahrávaním správne vyriešených úloh v online systéme sa vyhodnocuje priebežné a celkové poradie v danom mieste konania súťaže, na národnej a medzinárodnej úrovni. 

Na prvých miestach sa v Košiciach umiestnili tímy: 
Juniori

  1. Gymnázium Poštová 9, Košice - 3. miesto v rámci Slovenska, 8. miesto v medzinárodnom kole
  2. Gymnázium Alejová 1, Košice - 7. miesto v rámci Slovenska, 15. miesto v medzinárodnom kole
  3. Gymnázium Kukučínova 1, Poprad - 10. miesto v rámci Slovenska, 23. miesto v medzinárodnom kole

Seniori

  1. Gymnázium Poštová 9, Košice - 1. miesto v rámci Slovenska, 2. miesto v medzinárodnom kole
  2. Gymnázium Alejová 1, Košice - 8. miesto v rámci Slovenska, 31. miesto v medzinárodnom kole
  3. Gymnázium B.S.T. Haličská cesta 9, Lučenec – 13. miesto v rámci Slovenska, 46. miesto v medzinárodnom kole

Všetkým účastníkom súťaže Fyzikálny náboj gratulujeme. 

Priebeh, ale aj prípravu súťaže, zabezpečil skvelý tím: 
Mišo Rončík (4.Fd), Katka Revická (1.MFmu), Jakub Žoldák (1.MFmu), Simona Parasková (2.MFb), Marek Benčík (1.FImu), Juliana Hockicková (3.MFb), Diana Molitorisová (3.MFb), Anka Želizňáková (2.FBb), Martina Husárová (2.FBb), Betka Takáčová (2.MFmu), Janka Maťašová (1.FBmu), Dagmara Lopatková (3.MFb), Terka Prevužňáková 3.MFb, Ivan Tronov (4.TVFd), Danka Jacková a Marián Kireš (ODF ÚFV).
 


Posledná aktualizácia: 07.11.2022