UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
AIS2

Ústav chemických vied Vás pozýva na exkurzie k Interaktívnej periodickej tabuľke prvkov

Promo video

Kde:  Moyzesova 11, 04001 Košice, 1. posch.

Kedy: Pondelok–piatok, v čase od 9:00 do 16:00 hod. Konkrétny čas podľa dohody.

Pre koho: Pre všetkých záujemcov chémie, pre učiteľov a žiakov základných a stredných škôl. 

Čo môžete vidieť: 
Reálne ukážky vybraných chemických prvkov, zaujímavé fakty o objave či iné kuriozity k jednotlivým prvkom, aktuálny výskum a využitie jednotlivých prvkov. Základné informácie sú doplnené o videá a obrázky „z našej vlastnej dielne“.

Okrem periodickej tabuľky ponúkame aj možnosť prehliadky  laboratórií spojenej s prednáškou o výskumnom zameraní ústavu a informáciami o možnostiach štúdia chémie na PF UPJŠ v Košiciach.

Detailnejšie informácie k exkurzii:
Dĺžka exkurzie je cca 40–45 min. Max. počet ľudí na 1 exkurziu je cca 20–25. V prípade záujmu väčších skupín je možné vytvoriť potrebné menšie skupiny a spojiť exkurziu s prehliadkou laboratórií. Exkurzia je bezplatná.

Na exkurziu je potrebné sa vopred prihlásiť na ivana.sotakova@upjs.sk alebo jana.sandrejova@upjs.sk.

Viac o tabuľke TU
            

Posledná aktualizácia: 11.11.2022