UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
AIS2

NOVEL TRENDS IN CHEMISTRY, RESEARCH AND EDUCATION 2022

Ústav chemických vied PF UPJŠ vás pozýva na konferenciu NOVEL TRENDS IN CHEMISTRY, RESEARCH AND EDUCATION 2022. Konferencia sa uskutoční dňa 25. novembra 2022 o 8.20 hod. v aule RBA05 budovy RBL, nachádzajúcej sa v areáli univerzity Šrobárova 2.

Program

 

Posledná aktualizácia: 18.11.2022