UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
AIS2

Deň otvorených dverí

upjs-plagat.jpg

zväčšiť obrázok

Program

Dňa otvorených  dverí
na ústavoch

 

 

 

Informácie o štúdiu medzifakultných študijných programov:

PhDr. Beáta Gajdošová, PhD.
Katedra pedagogickej psychológie a pedagogiky zdravia
1. poschodie, Moyzesova 16, Košice
Od: 11.00-13.00 hod.

Informačné letáky o štúdiu:


Posledná aktualizácia: 12.06.2013