UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
AIS2

Prírodovedecká čajovňa

Dňa 9. novembra 2011 o 13.30 hod. sa uskutoční, v poradí druhá, Prírodovedecká čajovňa - rozpravy zo sveta vedy pri šálke čaju alebo kávy.

Do sveta matematiky vás zasvätia:

  • prof. RNDr. Danica Studenovská, CSc. - Od Sokrata k algebre 20. storočia
  • Ing. Samuel Mockovčiak, CSc. - História použitia matematického aparátu vo fyzike. Niekoľko príkladov.   
 
Vítaní sú záujemcovia všetkých odborov ako aj študenti.
 
 
Posledná aktualizácia: 12.06.2013