UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
AIS2

Týždeň vedy a techniky na Slovensku 2011

Vedenie Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach
pozýva študentov, učiteľov a širokú verejnosť na podujatia organizované v rámci 
Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2011,
ktoré sa uskutočnia v dňoch
od 7. novembra 2011 do 11. novembra 2011

 

 1. Prírodovedecká čajovňa

  názov podujatia: Od Sokrata k algebre 20. Storočia v Čechách a na Slovensku
  typ podujatia: prednáška
  termín konania: 9. novembra 2011
  čas podujatia: 13:30 hod.
  organizátor: PF UPJŠ prednášajúci:prof. RNDr. Danica Studenovská, CSc.
  miesto konania: Šrobárova 2, Veľká zasadacia miestnosť UPJŠ, I. posch.

 2. Prednášky – popoludnie s informatikou

  názov podujatia: Od komunikačných sietí ku grafovým modelom
  typ podujatia: popularizačná prednáška
  termín konania: 9. novembra 2011
  čas podujatia: 13:00 hod.
  stručný popis podujatia: Prednáška nám priblíži ako je možné viaceré reálne komunikačné siete a problémy v nich transformovať do vhodných grafovo-teoretických modelov, v ktorých je možné problémy formálne definovať a analyzovať časovú a komunikačnú zložitosť navrhnutých algoritmov.
  organizátor: Ústav informatiky PF UPJŠ
  prednášajúci: RNDr. František Galčík, PhD.
  miesto konania: Jesenná 5, seminárna miestnosť P6, PF UPJŠ

  názov podujatia: Umelé neurónové siete pri riešení rôznych úloh
  typ podujatia: popularizačná prednáška
  termín konania: 9. novembra 2011
  čas podujatia: 15:20 hod.
  stručný popis podujatia: V prednáške budú uvedené niektoré modely neurónových sietí vychádzajúce z biologickej motivácie a demonštrované ich použitie pri riešení problému obchodného cestujúceho, konštrukcii nadreťazca a pod.
  organizátor: Ústav informatiky PF UPJŠ prednášajúci: doc. RNDr. Gabriela Andrejková, CSc.
  miesto konania: Jesenná 5, poslucháreň P8, PF UPJŠ

 3. Prednáška – popoludnie s matematikou

  názov podujatia: Popoludnie s teóriou grafov: „ k-cycle free one-factorizations“.
  typ podujatia: vedecká prednáška
  termín konania: 8. 11. 2011
  čas podujatia: 14:00 hod.
  stručný popis podujatia: Kolokvium s priateľským posedením. Prednáška sa venuje rozkladom grafov na 1-faktory s dodatočnou požiadavkou na zjednotenie ľubovoľných dvoch 1-faktorov
  organizátor: Ústav matematických vied PF UPJŠ
  prednášajúci: dr. Mariusz Meszka, AGH University of Science and Technology,Krakow
  miesto konania: Jesenná 5, Videokonferenčná miestnosť I.poschodie

 

doc. RNDr. Gabriel Semanišin, PhD.
dekan PF UPJŠ       

 

           

Posledná aktualizácia: 12.06.2013