UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
AIS2

Popularizačné prednášky

Sú všetky reálne čísla rovnako dôležité resp. zaujímavé?... Čo sú to eta-jadrá a hyperjadrá? ... Nachádzame na Slovensku adaptované jaskynné živočíchy?
 

Odpovede na tieto a ďalšie otázky sa dozviete na popularizačných prednáškach 23.11.2011. Prednášky začínajú o 15.20 hod.

Posledná aktualizácia: 12.06.2013