UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
AIS2

Prírodovedecká čajovňa

Dňa 7. decembra 2011 o 13.30 hod. vo Veľkej zasadacej miestnosti UPJŠ, Šrobárova 2, 2. poschodie, sa uskutoční, v poradí tretia, Prírodovedecká čajovňa - rozpravy zo sveta vedy pri šálke čaju alebo kávy.

Prednášky:

  • Mgr. Michal Gallay, PhD., RNDr. Ján Kaňuk, PhD. (ÚGE):
    Geografi cké informačné systémy (GIS) – nástroj,technológia a veda. Interdisciplinárny koncept pre analýzu priestorových informácií.
  • Mgr. Alexander Szabari, PhD. (ÚINF):
    Informácie – odkiaľ ste sa vzali?!
  • RNDr. Ján Kaňuk, PhD. (ÚGE):
    Modelovanie distribúcie slnečného žiarenia v urbánnom území pomocou GIS..   
 
Vítaní sú záujemcovia všetkých odborov ako aj študenti.
 
Posledná aktualizácia: 09.05.2013