UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
AIS2

28. ročník súťaže ZENIT v programovaní

Dňa 1.12.2011 sa na pôde Ústavu informatiky PF UPJŠ uskutoční krajské kolo 28. ročníka súťaže ZENIT v programovaní, ktorého vyhlasovateľom súťaže je Ministerstvo školstva SR. Študenti stredných škôl budú súťažiť v dvoch kategóriách. Súťaž bude ukončená vyhodnotením, vyhlásením výsledkov a odovzdaním diplomov a cien súťažiacim, ktorí sa umiestnili na prvých troch miestach.

Súčasťou súťaže bude aj populárno-vedecká prednáška doc. RNDr. Gabriely Andrejkovej, PhD. na tému: Umelé neurónové siete.

Posledná aktualizácia: 12.06.2013