UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
AIS2

Popularizačné prednášky

Pomôže matematika stať sa milionárom alebo aspoň zabrániť hroziacemu ruinovaniu? ... Ako sa vyvíjali vodné diela vo svete a na Slovensku? ... Čo sa z génov dozvieme o sebe?

Odpovede na tieto a ďalšie otázky sa dozviete na popularizačných prednáškach 30.11.2011. Prednášky začínajú o 15.20 hod.

 

Posledná aktualizácia: 12.06.2013