UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
AIS2

Popularizačné prednášky

Ako vyzerá „rodná reč“ rýchlej kalkulačky zvanej procesor? ... Aký význam majú digitálne technológie? ... Nesmrteľnosť? Krásni a príťažliví aj po smrti?...

Odpovede na tieto a ďalšie otázky sa dozviete na popularizačných prednáškach 7.12.2011. Prednášky začínajú o 15.20 hod..

 

Posledná aktualizácia: 12.06.2013