UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
AIS2

Informačný seminár o možnostiach štipendijných pobytov v zahraničí administrovaných agentúrou SAIA, n.o.

 Dňa 16. decembra 2011 od 13.30 hod. v zasadacej miestnosti KIP Technickej univerzity v Košiciach  (1. posch.), ul. B. Němcovej č. 32 v Košiciach sa uskutoční informačný seminár pre doktorandov, vedeckých, pedagogických a výskumných pracovníkov o možnostiach štipendijných pobytov v zahraničí v rámci mobilitných programov administrovaných agentúrou SAIA, n. o. pre ak. r. 2012/2013.

Pozvánka s programom seminára

 

Ing. Zuzana Kalináčová             
koordinátorka akademických programov
SAIA , n. o. - regionálne pracovisko   

Posledná aktualizácia: 12.06.2013