UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
AIS2

Exkurzia do centra popularizácie vedy v Budapešti

 

V sobotu 17.12.2011 sa uskutoční exkurzia do centra popularizácie vedy v Budapešti (www.csopa.hu).

Podujatia sa zúčastnia:

  • prihlásení učitelia fyziky zapojení do kurzu kontinuálneho vzdelávania pod názvom Bádateľské aktivity vo fyzikálnom vzdelávaní,
  • riešitelia projektu APVV-LPP-0223-09: Veda na scéne Slovensko,
  • učitelia dlhodobo spolupracujúci s PF UPJŠ v Košiciach a študenti učiteľstva fyziky PF UPJŠ v Košiciach.

Exkurzia je ukážkou realizácie návštev vedeckých a popularizačných pracovísk v rámci aktivít Science on Stage (www.science-on-stage.eu) a je súčasťou akreditovaného kurzu kontinuálneho vzdelávania učiteľov fyziky.

 

 

 

Posledná aktualizácia: 12.06.2013