UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
AIS2

Podpis zmluvy o SLTEM

Dňa 22. 12. 2011 bude zástupcami z:

  • Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach,
  • Ústavu materiálového výskumu SAV v Košiciach,
  • Ústavu experimentálnej fyziky SAV v Košiciach,
  • Ústavu geotechniky SAV v Košiciach,

podpísaná zmluva o založení Spoločného laboratória Transmisnej elektrónovej mikroskopie (SLTEM).

 

Posledná aktualizácia: 12.06.2013