UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
AIS2

Projekt „Centrum znalostných a informačných systémov CeZIS“

Projekt „Centrum znalostných a informačných systémov CeZIS“, ktorý podali VSL Software, a.s. Košice a Prírodovedecká fakulta UPJŠ v rámci výzvy OPVaV-2011/2.2/07-SORO bol odporučený na financovanie.  Predpokladaná výška NFP je 1 508 917,89 EUR. Do projektu sú zapojené vedecko-výskumné a vývojové tímy Ústavu informatikyCentra aplikovanej informatiky.

Posledná aktualizácia: 12.03.2013