UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
AIS2

Prírodovedecká čajovňa

Dňa 10. októbra 2012 o 13.30 hod. sa uskutoční Prírodovedecká čajovňa - rozpravy zo sveta vedy pri šálke čaju alebo kávy.

Centrá excelentnosti (CEXy) – čo priniesli a kam smerujú? Hľadať budeme odpovede na otázky:

  • Znamenali CEXy kvalitatívny posun vedy na Slovensku či na fakulte?
  • Je Slovensko jedným veľkým centrom excelentnosti?
  • Sú CEXy slepou uličkou, alebo majú nádej splniť ciele, kvôli ktorým vznikli?
  • Potrebujeme inštitucionalizáciu CEXov na fakulte a na univerzite?

 Úvodné slovo:

  • prof. RNDr. Pavol Mártonfi, PhD., prodekan fakulty

S krátkymi príspevkami vystúpia vybraní vedúci CEXov:

  • prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc.,
  • Dr. h. c. prof. RNDr. Alexander Feher, DrSc.,
  • prof. RNDr. Peter Fedoročko, CSc.

Vítané sú ďalšie ohlásené aj neohlásené príspevky,  ktoré nemusíte zasielať vopred!

  • Diskusia
Vítaní sú záujemcovia všetkých odborov ako aj študenti.
 
Posledná aktualizácia: 12.06.2013