UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
AIS2

Prírodovedecká fakulta a matematika v slovenskom rozhlase

Pokračovaním spolupráce s Rozhlasom a televíziou Slovenska v rámci Rozhlasovej akadémie 3.veku (pozri správu Prírodovedecká fakulta a fyzika v slovenskom rozhlase), ktorej jedným z cieľov je potvrdzovať význam vzdelanosti pre rozvoj spoločnosti a rozširovať vedomostný obzor poslucháčov, bola relácia o vednom odbore MATEMATIKA.

Na príprave rozhlasovej relácie, v ktorej poslucháčom predstavili matematiku vo vedecko-populárnej forme, spolupracovali naši kolegovia z Ústavu matematických vied: prof. RNDr. Katarína Cechlárová, CSc., prof. RNDr. Stanislav Jendroľ, DrSc. , doc. RNDr. Tomáš Madaras, PhD. , doc. RNDr. Miroslav Ploščica, CSc. , doc. RNDr. Ivan Žežula, CSc. a RNDr. Martina Hančová, PhD..

Rozhlasová relácia odznela dňa 27.10.2012 v rozhlasovom pásme Panoráma v rádiu Regína na celom Slovensku. Záznam relácie si môžete vypočuť na tejto linke .

Relácia vznikla aj prostredníctvom spolupráce v rámci popularizačného projektu APVV SCIENCENET na podporu prírodovedného vzdelávania (vedúci projektu: RNDr. Jozef Hanč, PhD., Oddelenie didaktiky fyziky, Ústav fyzikálnych vied).

Posledná aktualizácia: 12.03.2013