UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
AIS2

Košický MATBOJ - súťaž družstiev v riešení 3 sérií matematických úloh

Dňa 19.10.2012 sa konal 12. ročník matematickej súťaže stredoškolských družstiev v riešení matematických úloh pod názvom Košický Matboj.  Súťaž organizačne zabezpečovali doktorandi Ústavu matematických vied  v spolupráci so Združením STROM .
Súťažiaci riešili spolu 36 úloh v troch sériách počas 90 minút. Víťazom Košického Matboja sa stal tím z Gymnázia Alejová v Košiciach, druhý skončil tím z Cirkevného gymnázia sv. Mikuláša v Starej Ľubovni a na treťom mieste skončil tím z Gymnázia Jozefa Gregora Tajovského v Banskej Bystrici. Ceny najlepším tímom odovzdal osobne dekan PF UPJŠ, doc. RNDr. Gabriel Semanišin, PhD..
Súťaže sa zúčastnilo 47 tímov (187 súťažiacich), prevažne z Košického a Prešovského kraja, no medzi zúčastnenými boli aj tímy z Banskej Bystrice, Lučenca, Dolného Kubína a Liptovského Mikuláša.

Kompletné výsledky ako aj súťažné úlohy nájdete na: http://seminar.strom.sk/matboj/starematboje.php


Posledná aktualizácia: 12.03.2013