UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
AIS2

Vyhlásená nová výzva APVV - VV 2012

Agentúra na podporu výskumu a vývoja (APVV) vyhlasuje verejnú výzvu na predkladanie žiadostí na riešenie projektov výskumu a vývoja v jednotlivých skupinách odborov vedy a techniky - VV 2012.

  • Dátum vyhlásenia: 5.11.2012
  • Dátum ukončenia výzvy: 21.1.2013

Táto výzva nemá žiadne obmedzenia týkajúce sa vecného zamerania projektov. Ich zameranie, ciele a vecnú náplň výskumu a vývoja určuje žiadateľ. Snahou agentúry je zvýšiť kvalitu výskumu a vývoja prostredníctvom súťaže všetkých žiadateľov v konkurenčnom prostredí.

Objem finančných prostriedkov poskytovaných agentúrou na celú dobu riešenia  projektu je maximálne 250 000 €. Agentúra poskytne na celé obdobie riešenia projektov podaných v tejto výzve maximálne 33 miliónov €.

Predpokladaný začiatok riešenia projektov je 1. október 2013. Doba riešenia projektov nemôže byť dlhšia ako 48 mesiacov.

Podrobnejšie informácie môžete nájsť na web stránke

http://www.apvv.sk/grantove-schemy/vseobecne-vyzvy/vv-2012

Posledná aktualizácia: 06.11.2012